Список літератури на ЗНО-2023 стильові напрями

Список літератури на ЗНО-2023 + стильові напрями

Подаємо список літератури, погрупованої за стилями, а також визначення літературних напрямів.

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Історична пісня “Чи не той то Хміль”

Маруся Чурай “Віють вітри”, “За світ встали козаченьки”

Балада “Ой летіла стріла”

ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

МОНУМЕНТАЛІЗМ

БАРОКО

 • напрямок у літературі кінця 16 – початку 18 століття, для якого характерні
  різкі протиставлення, використання слів у переносному значенні, прагнення вразити читача.

КЛАСИЦИЗМ

 • напрямок у європейській літературі 15 – початку 19 століття,
  що орієнтувався на зразки античної літератури і зовнішньо
  повторював їх.

СЕНТИМЕНТАЛІЗМ

 • напрямок у літературі й мистецтві другої половини 18 – початку 19 століття,
  що полягав у відображенні ідеалізованої дійсності, духовного світу людини. Завдання
  таких творів – розчулити читача, викликати в нього співчуття
  до нещасливої долі героїв.

РОМАНТИЗМ

 • напрямок у літературі й мистецтві кінця 18 – початку 19 століття,
  для якого характерне прикрашене, ідеальне зображення
  дійсності; у творах переважає героїка, мрійливість,
  захоплення таємничим.

РЕАЛІЗМ

 • напрямок у літературі й мистецтві, що полягає в об’єктивному
  зображенні дійсності; основний принцип – узагальнення
  життєвих явищ і людських характерів

ІМПРЕСІОНІЗМ (ОДНА З МОДЕРНІСТСЬКИХ ТЕЧІЙ)

 • напрямок у літературі й мистецтві 19 – 20 століття, який відзначається
  прагненням відбити найтонші нюанси настроїв, вражень,
  яскраві деталі.

СИМВОЛІЗМ (ОДНА З МОДЕРНІСТСЬКИХ ТЕЧІЙ)

 • напрямок у літературі й мистецтві, характерною
  ознакою якого є заміна думок чи понять
  відповідними знаками, символами, що мають
  прихований зміст.

НЕОРОМАНТИЗМ (ОДНА З МОДЕРНІСТСЬКИХ ТЕЧІЙ)

 • стильова хвиля модернізму; основна риса – спроба
  подолати протистояння між ідеалом і дійсністю,
  завдяки могутній силі волі зробити сподіване, можливе дійсним.

МОДЕРНІЗМ

 • загальна назва літературних напрямів та шкіл ХХ ст., яким притаманні формотворчість, експериментаторство, тяжіння до умовних засобів, антиреалістична спрямованість.
  Визначальні риси: новаторство, антитрадиціоналізм, перевага
  форми над змістом, психологізм, зосередження уваги на боротьбі
  роздвоєного людського “Я”, використання прийомів “потоку свідомості” та монтажу,
  який прийшов у літературу з кіномистецтва.

Микола Вороний “Блакитна Панна”

Олександр Олесь “Чари ночі”, “О слово рідне! Орле скутий . ”

Павло Тичина “О панно Інно“, “Пам’яті тридцяти“, “Ви знаєте, як липа шелестить…”

Володимир Сосюра “Любіть Україну”

Богдан-Ігор Антонич “Різдво”

Андрій Малишко “Пісня про рушник”

ШІСТДЕСЯТНИКИ

Василь Симоненко “Ти знаєш, що ти — людина…”, “Задивляюсь у твої зіниці…”

Василь Стус “Як добре те, що смерті не боюсь я”, “О земле втрачена, явися. ”

Іван Драч “Балада про соняшник”

Ліна Костенко “Страшні слова, коли вони мовчать”, “Українське альфреско”, “Маруся Чурай”

ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ

 • течія, яка виникла після Першої світової війни. Основна риса –
  прагнення зрозуміти причини трагічної невлаштованості
  людського життя.

ТВОРИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ

Зно 2023 література

Внедрение в образовательную систему Украины общегосударственной экзаменации в формате ЗНО стало не слишком приятной новостью для выпускников. Впрочем, к любым изменениям рано или поздно можно привыкнуть, поэтому сегодня выпускники уже воспринимают такое положение вещей как данность. Более того – они стараются сдавать экзаменационные тесты как можно лучше.

Для одиннадцатиклассников аттестация знаний является не просто процедурой, необходимой для получения документов об окончании школы, но и ключом, открывающим дверь в будущее высококлассного специалиста. Сертификаты с баллами за ЗНО являются обязательным документом при подаче заявлений в ВУЗы страны, а весомая сумма заработанных «очков» — гарантией того, что абитуриент станет студентом бюджетного заказа и будет получать стипендию.

Естественно, для этого нужно хорошенько поработать и посвятить последний школьный год подготовке к экзаменации. Успешность сдачи ЗНО имеет прямую зависимость от того, сколько времени вы уделите самоподготовке, посещению репетиров и подготовительных курсов. Кроме того, стоит подготовиться к тестам психологически, а для этого нужно хорошо ориентироваться в регламенте ЗНО и заранее знать о возможных переменах в структуре билетов!

Что может поменяться в ЗНО 2023 года?

Даже самые незначительные изменения в процедуре ЗНО могут стать неприятным сюрпризом, если вы узнаете о них слишком поздно. Что уж говорить о кардинальных переменах, которые инициирует главное экзаменационное ведомство Украины! Конечно, делать выводы о конкретных инновациях мы будем в начале нового учебного года, когда комиссии утвердят все положения и инструкции, после чего опубликуют их на официальном сайте ЗНО. Однако, благодаря выступлениям чиновников и их заявлениям в СМИ, уже сегодня можно спрогнозировать внедрение в образовательную жизнь Украины ряда инноваций.

1. Уменьшение сроков для поступления

Данное новшество еще проходит стадию обсуждения. Дело в том, что раньше сертификатами можно было пользоваться на протяжении трех лет — например, если вы сдавали ЗНО в 2016 году, то могли рассчитывать на полученный балл в 2016, 2017 и 2024 году. Позже сертификаты по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам были сделаны одногодичными. С 2024 года они действуют в сокращенном режиме, поскольку в этом образовательном периоде была кардинально изменена процедура сертификации иностранных языков.

На сегодняшний день специалисты из главного органа по контролю качества знаний ведут активные дискуссии по данному вопросу. Одни выступают за то, чтобы с 2023 года все сертификаты стали годичными. Другие говорят, что после окончательного утверждения структуры и содержания билетов для экзаменационной сессии можно будет снова сделать все сертификаты многоразовыми, чтобы возможность поступать без повторных экзаменов была у тех, кто, например, пропустил год из-за болезни или решил после экзаменов отслужить в армии.

2. Адаптация ЗНО для детей-инвалидов по зрению

Представители Центра качества знаний заявляют, что к 2023 году общеукраинские экзамены будут наконец-то адаптированы для детей, которые являются инвалидами по зрению. Для них материалы будут печатать при помощи шрифта Брайля. Пока что для тестирования таких учеников используются только тетрадки с увеличенным шрифтом, однако они не очень удобны для ребят, которые учили предметы по учебникам и пособиям для слепых и слабовидящих.

Кроме того, детям с инвалидностью будет позволено писать тесты дольше (до трех часов), а для ребят с ограниченными физическими возможностями обещают повысить комфортность аудиторий для экзаменации.

С 2023 года билеты для слабовидящих начнут публиковать шрифтом Брайля

3. Двухуровневый экзамен по иностранному языку

Уже с 2024 года ученикам предстоит сдавать французский, английский, испанский и немецкий языки на основании нового экзаменационного подхода – теперь билет будет включать задания двух уровней сложности (В1 и В2 по общеевропейской классификации). Впрочем, в образовательном ведомстве их называют иначе – заданиями академического и профильного уровней.

Инновации в сфере иностранных языков назревали уже давно – еще в 2017 году выпускникам нескольких школ Киевской, Одесской и Львовской областей было предложено пройти пробный тест, на основании которого Центр оценивания знаний сделал выводы о целесообразности распространения такой практики на всю территорию Украины. Еще одно новшество в данном ЗНО – включение в билет части с аудированием (то есть проверкой того, насколько успешно выпускники овладели навыком понимания иностранной речи на слух).

Также в СМИ проскальзывает информация о том, что уже с 2023 года ЗНО по иностранным языкам может войти в число обязательных для всех выпускников. Сейчас его сдают только те, кто обучался в профильном классе (в этом случае отметка идет в колонку госаттестации в выпускных школьных документах), а также школьники, которым для поступления в ВУЗ на выбранную специальность требуется сертификат с баллами по иностранным языкам.

4. Отмена ЗНО по русскому языку

Ученикам нужно помнить, что с недавних пор этот предмет исключен из списка вариативных ЗНО – теперь экзамен по нему сдавать нельзя. Если вы хотели сдать именно этот предмет – срочно меняйте планы.

5. Минимальный проходной балл

Напомним, что еще пару лет назад не сдать ЗНО было попросту невозможно – сертификаты выдавали абсолютно всем, кто явился на этот вид итоговой аттестации. Новый подход предполагает, что ученик должен набрать хотя бы некий минимум баллов, чтобы получить отметку на уровне «удовлетворительно». На сегодняшний день минимальные баллы по дисциплинам ЗНО выглядят так:

 • украинский язык и литература – 24 тестовых балла из 104;
 • история Украины – 27 тестовых баллов из 94;
 • математика – 11 тестовых баллов из 62;
 • биология – 23 тестовых балла из 76;
 • география – 27 тестовых баллов из 92;
 • химия и физика – минимум 17 тестовых баллов из 80;
 • английский, французский, испанский, немецкий языки – 14 баллов из 56 возможных.

6. Возможность проверить знания на пробном тесте

Ежегодно стоимость участия в пробных тестах немного повышается. Например, если в 2017 году можно было сдавать пробное ЗНО, заплатив взнос в размере 120 гривен, то в 2024 он составил 129-137 гривен. Цена демо-ЗНО зависит от региона проживания выпускников. Например, меньше всех платят одиннадцатиклассники из образовательных учреждений таких областей как Житомирская, Сумская, Полтавская, Хмельницкая, харьковская и Винницкая, а повышенная стоимость утверждена для Одесской, Днепровской и Киевской областей страны.

Сказать, как будет меняться сумма взноса за пробный тест в 2023 году, пока не представляется возможным. Исходя из практики прошлых лет, это увеличение может выразиться 10-20 гривнами. Запись на демо-тесты обычно начинается с 10 января и заканчивается последним январским днем, а сами пробные ЗНО проходят за полтора месяца до даты, на которую назначен основной экзамен.

Предметы ЗНО-2023

Разговор про инновации в билетах можно будет вести только после очередной сессии ЗНО. Изучив работы выпускников 2017/2022 года, комиссия сможет сделать выводы о необходимости дополнительных правок и изменений. Пока можно сказать, что последние годы стали периодом относительного «затишья» — билеты по предметам, по большей части, уже являются отработанными, так что революционные изменения в их структуре происходят довольно редко. Для общего понимания ситуации кратко проанализируем билеты последнего образца.

ЗНО по украинскому языку и литературе

Экзаменационная работа, как и ранее, включает 58 заданий, для решения которых отводится 180 минут. Все задания распределены на три части:

 • часть 1 – задания, проверяющие знания и навыки по украинскому языку (их 33);
 • часть 2 – задания из этого раздела проверят, насколько хорошо ученик знает украинскую литературу (их 24);
 • часть 3 – в данном разделе выпускнику предстоит написать сочинение.

Часть заданий (а именно – №1-№23, №29-№33 и №58) является особенно важной, так как баллы за нее переводятся в отметки для итогового школьного аттестата.

ЗНО по математике

Экзамен длится 180 минут, на протяжении которых придется поломать голову над 33 заданиями. Они могут быть довольно простыми – в виде небольших тестовых задачек с вариантами ответа, заданий на установку соответствия между двумя наборами элементов или записью краткого ответа. Последние три задания – самые сложные. Их нужно максимально подробно расписать, аргументировав ход решения, начертив график или построив геометрическую фигуру. Обратите внимание, что задачки №1-№28 и №31-№32 особенно важны – сумма баллов за них переводится и фиксируется в виде отметки в школьном аттестате.

Баллы, полученные за тестирование, повлияют на оценки в школьном аттестате

ЗНО по истории

Один из самых объемных билетов среди всех предметных ЗНО – в нем содержится целых 60 заданий! Тесты пропорционально распределены на две части (по 30 штук), одна из которых посвящена истории Украины с начала 20-го столетия и по наши дни, а вторая – историческим событиям с древнейших времен и до конца 19-го столетия. При этом нужно отметить, что времени на историю отводится не так уж и много – всего 150 минут. Задания №1-№23, №24-№26 и №27-№30 имеют отдельную ценность – на основании баллов, полученных за эти вопросы, ученикам выставят итоговые отметки в аттестатах.

ЗНО по физике

В этом билете содержатся всего 34 теста и задачи, на которые выделено 180 минут. Данный экзамен предполагает три вида заданий:

 • тесты с единственным верным ответом;
 • работа с логическими парами;
 • задачи, которые нужно будет кратко расписать, чтобы дать верный ответ.

Итоги теста являются не только основанием выдачи сертификатов для поступления, но и переводятся в 12-ти балльную шкалу для аттестационной отметки.

ЗНО по биологии

Биологический тест включает в себя 50 заданий, причем решить их нужно успеть за 120 минут. Впрочем, задания в этом ЗНО не слишком сложные – некоторые из них представлены простыми тестами с единственным верным ответом, другие заключаются в создании связей между двумя колонками элементов, а последняя часть предполагает выбор трех ответов из предоставленных вариантов. Весь тест учитывается как в сертификационных баллах, так и при выставлении отметки для школьного аттестата.

ЗНО по географии

Ученики, выбравшие для себя этот предмет, должны будут справиться с 58 тестами за 150 минут. Все задания представлены в виде тестов с одним или тремя ответами из предложенного перечня, либо задачками с логическими парами и коротким ответом. Все баллы переводятся в две шкалы – по одной выставляется балл ЗНО, а по другой – отметка по 12-ти балльной системе для аттестата.

ЗНО по иностранным языкам

Этот экзамен множество раз подвергался изменениям, поэтому вам стоит внимательно изучить его структуру и содержание. ЗНО нового образца состоит из четырех частей, каждая из которых проверит определенные языковые навыки и умения. Основными элементами экзаменационной работы являются:

 • Аудирование – недавняя инновация от Центра измерения качества знаний, которая доставит одиннадцатиклассникам немало сложностей. Увы, мало в какой школе учат воспринимать иностранную речь на слух. Ученикам обычных школ достаточно будет показать, могут ли они выбрать из всего аудиофрагмента нужные сведения — например, оценив правильность утверждений. А вот представителям лингвистических классов придется показать гораздо больше навыков – на слух необходимо воспринимать не просто смысл текста, но и отдельные факты в виде имен, названий рек, озер, городов, дат, инструкций и т.д. При этом разработчики тестов включили в них весьма разнообразную тематику – от семьи, хобби, профессий и отдыха до путешествий, праздников, туризма и даже роли Украины в мировом сообществе;
 • Чтение – одиннадцатиклассникам, которые учили иностранный язык в рамках школьной программы, нужно будет показать, насколько хорошо они умеют искать информацию и понимать смысл прочитанных фрагментов. Лингвистические классы продемонстрируют, насколько успешно их научили понимать контекст и общую идею текста. Тут ученикам предложат поработать с газетными статьями, личной перепиской, рецептами и даже инструкциями, которые обычно печатают на упаковке товаров;
 • Навыки применения иностранного языка – в этой части билета выпускники поработают с текстами (до 450 слов для обычных школьников, до 550 – для профильных классов), показав навыки аналитического разбора;
 • Письмо – всего одно, но зато очень непростое задание, в котором нужно будет заполнить анкету, написать письмо или приглашение (для обычных школьников), а для выпускников-лингвистов эта задача усложняется требованием писать пространно, подкрепляя свои слова фактами и аргументами.

Обращаем ваше внимание, что в новом ЗНО заданий гораздо больше, чем было в старых вариантах – 59 вместо 43-х. В аттестационной отметке учитываются баллы за задания №1–№32 и №49–№59.

Подача сертификатов в ВУЗы

Как уже было сказано, сертификаты ЗНО нужны для поступления в институт или университет. Будьте внимательны — в 2024 году в очередной раз сократится число заявлений, которые можно подать в ВУЗ! Если в 2017 году в правилах поступления фигурировала цифра 9, то в 2024 году Министерство образования разрешает абитуриентам подавать только 7 заявлений, выбрав 4 специальности.

Баллы, полученные за ЗНО, определят ваше положение в списках абитуриентов

Не исключено, что в 2023 году произойдет очередная волна сокращений. Возможность писать много заявлений приводит к тому, что пропадают бюджетные места – сейчас они распределяются адресно каждому из абитуриентов, имеющему высшие позиции в общем рейтинге. Когда абитуриент приносит оригиналы в один из указанных ВУЗов, остальные места, которые он занимал, остаются незаполненными, так как теперь списки поступающих вверх не поднимаются.

Впрочем, эта новость касается только тех, кто претендует на бюджет – контрактники могут писать и больше заявлений. Отдельно напомним родителям и ученикам, что все документы теперь принимаются ВУЗами только в электронном формате – личного присутствия в приемной комиссии от вас не требуется.

ЗНО для поступающих в магистратуру

Последние несколько лет ЗНО является испытанием не только для одиннадцатиклассников, но и бакалавров. Теперь перед поступлением в магистратуру нужно будет сдавать не просто квалификационные экзамены перед комиссией, представляющей выпускающую кафедру, а проходить общеукраинский тест. С 2017 года апробация этого ЗНО коснулась бакалавров, поступающих в магистратуру по специальности «Право», с 2024 года новая норма будет действовать еще и тех, кто собрался стать магистрантом «Международного права».

В этом же году решили провести экспериментальное ЗНО по иностранным языкам. Сдавать английский, французский, испанский или немецкий смогут те, кто собирается продолжить учебу по магистерским программам специальностей, представленных в таких отраслях знаний как «Гуманитарные науки» (кроме филологов), «Поведенческие и социальные науки», «Журналистика», «Право», «Международные отношения» и «Сфера обслуживания».

Вскоре ЗНО придется сдавать не только старшим школьникам, но и бакалаврам

Пока что в эксперименте будут принимать участие отдельные ВУЗы, но с 2023 года ЗНО по иностранным языкам для будущих магистров обещают сделать обязательным! Исключение, скорее всего, будет действовать только для тех, кто имеет сертификационные документы международного образца, причем на уровне, соответствующем категории В2.

ЗНО для выпускников колледжей и ПТУ

Еще одно изменение затронуло ребят, выпускающихся из колледжа или профессионально-технического училища. С 2024 года им предстоит сдавать ЗНО по украинскому языку. В 2023 году, скорее всего, добавят еще один предмет, а в 2023 – обяжут выпускников этих учебных заведений проходить оценивание знаний в виде ЗНО по трем учебным дисциплинам. Пока что в Центре оценки знаний решают, в каком порядке внедрять новые предметы. Известно только, что в итоге набор будет выглядеть так: украинский язык, математика и история.

Данная новость стала не самым приятным сюрпризом для тех, кто специально ушел после 9-го класса из школы, чтобы избежать необходимости сдавать внешнее тестирование. После окончания колледжа выпускники могли подавать заявления на 2-3 курс ВУЗов, а в качестве вступительного испытания сдавать внутренний университетский экзамен. Не исключено, что со временем ЗНО для колледжей и профессионально-технических училищ будет не только основанием для получения аттестата, но и станет использоваться при поступлении в ВУЗы, заменив комплексный профессиональный экзамен.

Інформаційна таблиця з української літератури «На допомогу учням, ЗНО 2023»

Тема, проблема, ідея

Інформаційна таблиця з української літератури «На допомогу учням, ЗНО 2023»

Літератур н ий напрям

Назва твору

та жанр

Образи

Тема, проблема, ідея

«Віють вітри, віють буйні»

Любов дівчини до козака

«Засвіт встали козаченьки»

Козак, мати, Марусенька

Прощання козака, який вирушає на війну, з коханою та матір’ ю

Усна народна творчість

«Ой Морозе, Морозенку»

Морозенко, мати, козаки, татари

Боротьба українського народу проти турецько-татарських завойовників

«Чи не той то хміль»

Богдан Хмельницький, ляхи

Визвольна війна українського народу проти ляхів під проводом Хмельницького, битва під Жовтими Водами

«Дума про Марусю Богуславку»

Маруся Богуславка, 700 козаків-невільників

Визволення українських бранців Марусею Богуславкою із турецької неволі

«Ой летіла стріла»

Мати, сестра, кохана

Сум за вбитим стрілою вдовиним сином

«Повість минулих літ»

Розповідь про початок Київської держави, про перших князів

«Слово про похід Ігорів»

Князі: Ігор, Святослав, Всеволод; Ярославна4 половці: Овлур, Гзак, Кончак

Зображення невдалого походу новгород-сіверського князя Ігоря на половців 1185р.

«Бджола та Шершень»

Праця повинна стати природною потребою для кожного.

Ліричний вірш (громадянська лірика)

«Всякому місту звичай і права»

Зображення тогочасного життя. Засудження нечесного життя.

Ліричний вірш (громадянська лірика)

«De libertate» («Про свободу»

Ліричний герой, Богдан Хмельницький

Зображення волі як найбільшого багатства людини

Іван Петрович Котляревський

Епічна, травестійно-бурлескна поема

Еней – онук троянського царя; троянці; боги; земні герої.

Мандри Енея від Трої до латинської землі (мандри запорожців у пошуках місця для нової Січі). Глузливе зображення панівного класу України ХVІІІ ст.

Уславлення козаччини, історичного минулого народу.

Наталка, Петро, Терпелиха, возний Тетерваковський, виборний Макогоненко.

Драма кохання бідної дівчини, яка відстоює право на щастя.

Піднесення моральних якостей: вірності у коханні, щирості почуттів.

Григорій Квітка-Основ’ яненко

Сентиментально-реалістична повість «Маруся»

Маруся, Василь, Наум Дрот і Настя.

Кохання Марусі і Василя.

Піднесення краси почуттів простої людини.

Тарас Григорович Шевченко

Ліро-епічна поема «Гайдамаки»

Ярема Галайда, Оксана, Максим Залізняк, Іван Гонта

Коліївщина. Звеличення національно-визвольного руху України (1768 р.) та її лицарів.

Соціально-побутова поема «Катерина»

Катерина, її батько й мати, офіцер-спокусник, оповідач

Трагічна доля матері-покритки та дітей безбатченків.

Гнівний осуд панської розбещеності.

Сатирична громадянсько-політична поема «Сон»

Зображення страждань українського народу. Гнівне таврування кріпо-сницького суспільства.

Прометей, Ісус Христос

Зображення загарбницької політики російського самодержавства, війни царизму на Кавказі.

Послання «І мертвим, і живим, і ненародженим…»

Стан українства (еліти) як морально деградованого суспільства, що зневажає свій народ. Заклик до соціального примирення заради відродження нації

Ліричний вірш «Заповіт»

Пантелеймон Олександрович Куліш

Сомко, Васюта, Іван Шрам, Петро Шрам, Леся, Брюховецький, Кирило Тур, Черевань, Гвинтовка

Зображення соціальних суперечностей в Україні після визвольної війни.

Звеличення самобутності духовного життя нашої нації. Боротьба за гетьма-нування. Доба Руїни.

«Кайдашева сім’ я »

Мотря, Мелашка. Карпо, Лаврін, Кайдаш, Кайдашиха.

Зображення картин дрібновласницького побуту на селі в ХІХ ст. на прикладі однієї родини.

«Хіба ревуть воли , як ясла повні?»

Чіпка Варениченко, Грицько, Галя, Христя, баба Оришка, Мотря, Максим Гудзь, Явдошка, пани польські, друзі Чіпки – Лушня, Матня, Пацюк

Зображення майже столітньої історії села Піски, долі правдошукача-бунтаря Чіпки. Найблагородніші пориви шукача правди перекреслюються злочином. «Пропаща сила».

Мартин Боруля, жінка Параска, двоє дітей – дочка Марися та син Степан, наймити — Омелько і Трохим, шляхтич Гуляницький, реєстратор Націєвський, повірений Трандалєв

Життя української родини в умовах зміни світоглядних орієнтирів. Бажання Борулі домогтися визнання дворянського походже-ння. Чиновництво постає як паразитичне явище.

Іван Якович Франко

Ліричний герой, Мойсей, Єгошуа, Єгова, єврейський народ, Датан, Авірон, демон пустелі Азазель

Зображення «смерті Мойсея як пророка, не признаного своїм народом»

Ліричний вірш «Гімн»

Боротьба народних мас за світле майбутнє, віра в перемогу

Ліричний вірш «Чого являєшся мені у сні ? »

Твори з української літератури на ЗНО 2023 року

Перелік творів з української літератури, що є обов’язковими для текстуального вивчення учасниками зовнішнього незалежного оцінювання 2023 року. Зазначений перелік визначений чинною програмою ЗНО з української мови та літератури.

Подані у переліку твори згруповані за хронологічним принципом, починаючи від усної народної творчості та закінчуючи сучасним літературним процесом.

Твори усної народної творчості

 • «Віють вітри» (пісня Марусі Чурай)
 • «За світ встали козаченьки» (пісня Марусі Чурай)
 • «Ой Морозе, Морозенку» (історична пісня)
 • «Чи не той то хміль…» (історична пісня)
 • «Дума про Марусю Богуславку» (народна дума)
 • «Ой летіла стріла» (балада)

Твори давньої української літератури

 • «Повість минулих літ» (уривок про заснування Києва, про помсту княгині Ольги)
 • «Слово про похід Ігорів»
 • «Dе Ііbеrtatе» (Григорій Сковорода)
 • «Всякому місту — звичай і права» (Григорій Сковорода)
 • «Бджола та Шершень» (Григорій Сковорода)
 • афоризми Григорія Сковороди

Твори літератури кінця ХVІІІ початку ХХ ст.

Твори літератури ХХ ст.

 • «Земля» (Ольга Кобилянська)
 • «Соntra spem spero!» (Леся Українка)
 • «Лісова пісня» (Леся Українка)
 • «Блакитна Панна» (Микола Вороний)
 • «Чари ночі» (Олександр Олесь)
 • «О слово рідне! Орле скутий. » (Олександр Олесь)
 • «О, панно Інно. » (Павло Тичина)
 • «Пам’яті тридцяти» (Павло Тичина)
 • «Ви знаєте, як липа шелестить…» (Павло Тичина)
 • «Молюсь і вірю. Вітер грає. » (Максим Рильський)
 • «Київ — традиція» (Микола Зеров)
 • «Я (Романтика)» (Микола Хвильовий)
 • «Дитинство» (Юрій Яновський)
 • «Любіть Україну!» (Володимир Сосюра)
 • «Місто» (Валер’ян Підмогильний)
 • «Моя автобіографія» (Остап Вишня)
 • «Сом» (Остап Вишня)
 • «Мина Мазайло» (Микола Куліш)
 • «Різдво» (Богдан-Ігор Антонич)
 • «Україна в огні» (Олександр Довженко)
 • «Зачарована Десна» (Олександр Довженко)
 • «Пісня про рушник» (Андрій Малишко)
 • «Ти знаєш, що ти — людина. » (Василь Симоненко)
 • «Задивляюсь у твої зіниці» (Василь Симоненко)
 • «Залізний острів» (Олесь Гончар)
 • «Три зозулі з поклоном» (Григір Тютюнник)
 • «Як добре те, що смерті не боюсь я» (Василь Стус)
 • «О земле втрачена, явися. » (Василь Стус)
 • «Балада про соняшник» (Іван Драч)
 • «Страшні слова, коли вони мовчать» (Ліна Костенко)
 • «Українське альфреско» (Ліна Костенко)
 • «Маруся Чурай» (Ліна Костенко)

Твори українських письменників – емігрантів

 • «Тигролови» (Іван Багряний)
 • «Стилет чи стилос?» (Євген Маланюк)

Сучасний літературний процес

 • Учасники ЗНО мають орієнтуватися в основних тенденціях розвитку сучасної літератури та визначати найхарактерніші ознаки постмодернізму.

Ознайомитись з вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки абітурієнтів можна, переглянувши програму зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.

Зно 2023 література

ЗНО в 2023 році: обов’язкові предмети, зміни і доповнення

Що може змінитися в ЗНО 2023 року?

1. Зменшення строків для вступу

2. Адаптація ЗНО для дітей-інвалідів по зору

3. Дворівневий іспит з іноземної мови

4. Скасування ЗНО по російській мові

5. Мінімальний прохідний бал

Нагадаємо, що ще пару років тому не здати ЗНО було просто неможливо – сертифікати видавали абсолютно всім, хто з’явився на цей вид підсумкової атестації. Новий підхід передбачає, що учень повинен набрати хоча б якийсь мінімум балів, щоб отримати відмітку на рівні «задовільно». На сьогоднішній день мінімальні бали з дисциплін ЗНО виглядають так:

 • українська мова та література – 24 тестових бали з 104;
 • історія України – 27 тестових балів з 94;
 • математика – 11 тестових балів з 62;
 • біологія – 23 тестових бали з 76;
 • географія – 27 тестових балів з 92;
 • хімія і фізика – мінімум 17 тестових балів з 80;
 • англійська, французька, іспанська, німецька мови – 14 балів з 56 можливих.

  6. Можливість перевірити знання на пробному тестуванні

  Предмети ЗНО-2023

  ЗНО з української мови та літератури

  Екзаменаційна робота, як і раніше, включає 58 завдань, для вирішення яких відводиться 180 хвилин. Всі завдання розподілені на три частини:

 • частина 1 – завдання, що перевіряють знання і навички з української мови (їх 33);
 • частина 2 – завдання з цього розділу перевірять, наскільки добре учень знає українську літературу (їх 24);
 • частина 3 – в даному розділі випускнику належить написати твір.

  Частина завдань (а саме– №1-№23 №29-№33 та №58) є особливо важливою, оскільки бали за неї переводяться до позначки для підсумкового шкільного атестата.

  ЗНО з математики

  ЗНО з історії

  ЗНО з фізики

  У цьому квитку містяться всього 34 тесту та завдання, на які виділено 180 хвилин. Даний іспит передбачає три види завдань:

 • тести з єдиним вірним відповіддю;
 • робота з логічними парами;
 • завдання, які потрібно буде коротко розписати, щоб дати вірну відповідь.

  Підсумки тесту є не тільки підставою видачі сертифікатів для вступу, але і переводяться у 12-ти бальну шкалу для атестаційної позначки.

  ЗНО по біології

  ЗНО з географії

  ЗНО з іноземних мов

  У 2023 році українським школярам потрібно не тільки читати і писати іноземною мовою, але і сприймати його на слух в частині аудіювання
  Цей іспит безліч разів зазнавав змін, тому вам варто уважно вивчити його структуру та зміст. ЗНО нового зразка складається з чотирьох частин, кожна з яких перевірить певні мовні навички та вміння. Основними елементами екзаменаційної роботи є:

 • Аудіювання – недавня інновація від Центру вимірювання якості знань, яка доставить одинадцятикласникам чимало складнощів. На жаль, мало в якій школі вчать сприймати іноземну мову на слух. Учнів звичайних шкіл, досить буде показати, чи можуть вони вибрати з усього аудиофрагмента потрібні відомості — наприклад, оцінивши правильність тверджень. А ось представникам лінгвістичних класів доведеться показати набагато більше навичок – на слух необхідно сприймати не просто зміст тексту, але й окремі факти у вигляді імен, назв річок, озер, міст, дат, інструкцій і т. д. При цьому розробники тестів включили в них досить різноманітну тематику – від сім’ї, хобі, професій і відпочинку до подорожей, свят, туризму і навіть ролі України у світовому співтоваристві;
 • Читання – одинадцятикласникам, які вчили іноземну мову в рамках шкільної програми, потрібно буде показати, наскільки добре вони вміють шукати інформацію і розуміти зміст прочитаних фрагментів. Лінгвістичні класи продемонструють, наскільки успішно їх навчили розуміти контекст і загальну ідею тексту. Тут учням запропонують попрацювати з газетними статтями, особистим листуванням, рецептами і навіть інструкціями, які зазвичай друкують на упаковці товарів;
 • Навички застосування іноземного мови – у цій частині квитка випускники попрацюють з текстами (до 450 слів для звичайних школярів, до 550 – для профільних класів), показавши навички аналітичного розбору;
 • Лист – всього один, але зате дуже непросте завдання, в якому потрібно буде заповнити анкету, написати лист або запрошення (для звичайних школярів), а для випускників-лінгвістів ця задача ускладнюється вимогою писати докладно, підкріплюючи свої слова фактами та аргументами.

  Звертаємо вашу увагу, що в новому ЗНО завдань набагато більше, ніж було в старих варіантах – 59 замість 43-х. У атестаційної позначці враховуються бали за завдання №1–№32 та №49–№59.

  Зно 2023 література

  ЗНО в 2023 году: изменения, обязательные предметы

  06.08.2022 1,868 Просмотров

  Общегосударственная система аттестации украинских школьников появилась сравнительно недавно. У самих учащихся нововведение не вызвало бурного восторга, но теперь они вынуждены подготавливаться к такому формату экзаменации, чтобы иметь возможность поступить в университеты страны. К тому же при этом украинским школьникам приходится учитывать и различные новшества в формате экзамена. Вот и ЗНО в 2023 году не обошелся без изменений.

  Что может поменяться в ЗНО 2023 года?

  Даже самые незначительные изменения в процедуре ЗНО могут стать неприятным сюрпризом, если вы узнаете о них слишком поздно. Что уж говорить о кардинальных переменах, которые инициирует главное экзаменационное ведомство Украины! Конечно, делать выводы о конкретных инновациях мы будем в начале нового учебного года, когда комиссии утвердят все положения и инструкции, после чего опубликуют их на официальном сайте ЗНО. Однако, благодаря выступлениям чиновников и их заявлениям в СМИ, уже сегодня можно спрогнозировать внедрение в образовательную жизнь Украины ряда инноваций.

  1. Уменьшение сроков для поступления

  Данное новшество еще проходит стадию обсуждения. Дело в том, что раньше сертификатами можно было пользоваться на протяжении трех лет — например, если вы сдавали ЗНО в 2016 году, то могли рассчитывать на полученный балл в 2016, 2017 и 2024 году. Позже сертификаты по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам были сделаны одногодичными. С 2024 года они действуют в сокращенном режиме, поскольку в этом образовательном периоде была кардинально изменена процедура сертификации иностранных языков.

  На сегодняшний день специалисты из главного органа по контролю качества знаний ведут активные дискуссии по данному вопросу. Одни выступают за то, чтобы с 2023 года все сертификаты стали годичными. Другие говорят, что после окончательного утверждения структуры и содержания билетов для экзаменационной сессии можно будет снова сделать все сертификаты многоразовыми, чтобы возможность поступать без повторных экзаменов была у тех, кто, например, пропустил год из-за болезни или решил после экзаменов отслужить в армии.

  2. Адаптация ЗНО для детей-инвалидов по зрению

  Представители Центра качества знаний заявляют, что к 2023 году общеукраинские экзамены будут наконец-то адаптированы для детей, которые являются инвалидами по зрению. Для них материалы будут печатать при помощи шрифта Брайля. Пока что для тестирования таких учеников используются только тетрадки с увеличенным шрифтом, однако они не очень удобны для ребят, которые учили предметы по учебникам и пособиям для слепых и слабовидящих.

  Кроме того, детям с инвалидностью будет позволено писать тесты дольше (до трех часов), а для ребят с ограниченными физическими возможностями обещают повысить комфортность аудиторий для экзаменации.

  3. Двухуровневый экзамен по иностранному языку

  Уже с 2024 года ученикам предстоит сдавать французский, английский, испанский и немецкий языки на основании нового экзаменационного подхода – теперь билет будет включать задания двух уровней сложности (В1 и В2 по общеевропейской классификации). Впрочем, в образовательном ведомстве их называют иначе – заданиями академического и профильного уровней.

  Инновации в сфере иностранных языков назревали уже давно – еще в 2017 году выпускникам нескольких школ Киевской, Одесской и Львовской областей было предложено пройти пробный тест, на основании которого Центр оценивания знаний сделал выводы о целесообразности распространения такой практики на всю территорию Украины. Еще одно новшество в данном ЗНО – включение в билет части с аудированием (то есть проверкой того, насколько успешно выпускники овладели навыком понимания иностранной речи на слух).

  Также в СМИ проскальзывает информация о том, что уже с 2023 года ЗНО по иностранным языкам может войти в число обязательных для всех выпускников. Сейчас его сдают только те, кто обучался в профильном классе (в этом случае отметка идет в колонку госаттестации в выпускных школьных документах), а также школьники, которым для поступления в ВУЗ на выбранную специальность требуется сертификат с баллами по иностранным языкам.

  4. Отмена ЗНО по русскому языку

  Ученикам нужно помнить, что с недавних пор этот предмет исключен из списка вариативных ЗНО – теперь экзамен по нему сдавать нельзя. Если вы хотели сдать именно этот предмет – срочно меняйте планы.

  5. Минимальный проходной балл

  Напомним, что еще пару лет назад не сдать ЗНО было попросту невозможно – сертификаты выдавали абсолютно всем, кто явился на этот вид итоговой аттестации. Новый подход предполагает, что ученик должен набрать хотя бы некий минимум баллов, чтобы получить отметку на уровне «удовлетворительно». На сегодняшний день минимальные баллы по дисциплинам ЗНО выглядят так:

  • украинский язык и литература – 24 тестовых балла из 104;
  • история Украины – 27 тестовых баллов из 94;
  • математика – 11 тестовых баллов из 62;
  • биология – 23 тестовых балла из 76;
  • география – 27 тестовых баллов из 92;
  • химия и физика – минимум 17 тестовых баллов из 80;
  • английский, французский, испанский, немецкий языки – 14 баллов из 56 возможных.

  6. Возможность проверить знания на пробном тесте

  Ежегодно стоимость участия в пробных тестах немного повышается. Например, если в 2017 году можно было сдавать пробное ЗНО, заплатив взнос в размере 120 гривен, то в 2024 он составил 129-137 гривен. Цена демо-ЗНО зависит от региона проживания выпускников. Например, меньше всех платят одиннадцатиклассники из образовательных учреждений таких областей как Житомирская, Сумская, Полтавская, Хмельницкая, харьковская и Винницкая, а повышенная стоимость утверждена для Одесской, Днепровской и Киевской областей страны.

  Сказать, как будет меняться сумма взноса за пробный тест в 2023 году, пока не представляется возможным. Исходя из практики прошлых лет, это увеличение может выразиться 10-20 гривнами. Запись на демо-тесты обычно начинается с 10 января и заканчивается последним январским днем, а сами пробные ЗНО проходят за полтора месяца до даты, на которую назначен основной экзамен.

  Длительность ЗНО в 2023 году

  Экзамены в рамках ЗНО в зависимости от предмета будут по длительности от 120 до 180 минут. Наиболее коротким является экзамен по биологии — его длительность равняется ровно 2 часам. Экзамены по ряду предметов длятся 2,5 часа (150 минут). Такими предметами являются история и география.

  Для большей части предметов характерно 3-часовое выполнение заданий. При этом учащимся стоит знать, что ЗНО в 2023 году стало более пространственным, для большей части предметов было увеличено общее количество заданий. Также не стоит забывать, что по итогам экзаменов происходит не только выставление баллов в сертификаты — по основным предметам переводят результат в оценку с ее последующим влиянием на аттестат.

  Важно! Политическая мировая ситуация отразилась на общеукраинских экзаменах. Ранее в формате внешнего независимого оценивания (ВНО) можно было сдавать выборный предмет «Русский язык». С 2023 года на ЗНО украинских школьников лишили такой возможности, поэтому те ученики, которые планировали сдавать русский язык выборным предметом, сейчас вынуждены менять планы и подготавливаться к другой дисциплине.

  Наиболее проблемной станет сдача иностранного языка. В масштабах экзамена будет проведено оценивание 4 компонентов владения иностранным языком, причем для учащихся из лингвистических классов задания будут сложнее в каждом из четырех блоков. Во время экзамена школьники будут проходить этап аудирования, чтения, письмо и аналитическую работу с текстами.

  Система баллов и подача сертификатов в ВУЗы

  Первоначальная система вольного оценивания экзаменов по системе ЗНО быстро продемонстрировала свою несостоятельность. Ей на смену пришла система баллов, обозначившая обязательный проходной минимум. Пока система находится в состоянии апробации. На данный момент действует такая взаимосвязь минимального количества баллов по отношению к максимуму:

  1. Биология — 23/76.
  2. География — 27/92.
  3. Математика — 11/62.
  4. Физика/химия — 17/80.
  5. История Украины — 27/94.
  6. Иностранный язык —14/56.
  7. Украинский язык/литература —24/104.

  Из приведенных цифр хорошо заметно, что минимально проходной балл довольно скромен, поэтому не требует большого объема знаний по отношению к максимуму. Впрочем, это касается только учеников, претендующих на бюджетные места в ВУЗах. Именно им необходимо стремиться сдать экзамены на максимально возможное количество баллов, т. к. уже в 2024 году были вновь урезаны квоты на количество подаваемых заявлений на поступление.

  Ранее учащиеся могли подавать 15 заявлений в разные ВУЗы или на отличающиеся специальности. Уже в 2024 году школьников ограничили всего 4 специальностями и лишь 7 заявлениями. Причем для лиц, поступающих на коммерческой основе, никаких ограничений по количеству написанных заявлений нет.

  Важно! Будущим студентам не стоит забывать, что для первоначального этапа достаточно предоставить электронный вариант документов, не посещая выбранный ВУЗ. Оригиналы предоставляются только при окончательном выборе места учебы.

  Ограничение числа подаваемых заявлений связано с тем, что по итогам оценки результатов сертификатов один и тот же ученик поступал в разные Вузы, занимая место до момента окончательного выбора. По итогу к началу учебного года в университетах образовывались свободные бюджетные места.

  Предметы ЗНО-2023

  Разговор про инновации в билетах можно будет вести только после очередной сессии ЗНО. Изучив работы выпускников 2017/2022 года, комиссия сможет сделать выводы о необходимости дополнительных правок и изменений. Пока можно сказать, что последние годы стали периодом относительного «затишья» — билеты по предметам, по большей части, уже являются отработанными, так что революционные изменения в их структуре происходят довольно редко. Для общего понимания ситуации кратко проанализируем билеты последнего образца.

  ЗНО по украинскому языку и литературе

  Экзаменационная работа, как и ранее, включает 58 заданий, для решения которых отводится 180 минут. Все задания распределены на три части:

  • часть 1 – задания, проверяющие знания и навыки по украинскому языку (их 33);
  • часть 2 – задания из этого раздела проверят, насколько хорошо ученик знает украинскую литературу (их 24);
  • часть 3 – в данном разделе выпускнику предстоит написать сочинение.

  Часть заданий (а именно – №1-№23, №29-№33 и №58) является особенно важной, так как баллы за нее переводятся в отметки для итогового школьного аттестата.

  ЗНО по математике

  Экзамен длится 180 минут, на протяжении которых придется поломать голову над 33 заданиями. Они могут быть довольно простыми – в виде небольших тестовых задачек с вариантами ответа, заданий на установку соответствия между двумя наборами элементов или записью краткого ответа. Последние три задания – самые сложные. Их нужно максимально подробно расписать, аргументировав ход решения, начертив график или построив геометрическую фигуру. Обратите внимание, что задачки №1-№28 и №31-№32 особенно важны – сумма баллов за них переводится и фиксируется в виде отметки в школьном аттестате.

  ЗНО по истории

  Один из самых объемных билетов среди всех предметных ЗНО – в нем содержится целых 60 заданий! Тесты пропорционально распределены на две части (по 30 штук), одна из которых посвящена истории Украины с начала 20-го столетия и по наши дни, а вторая – историческим событиям с древнейших времен и до конца 19-го столетия. При этом нужно отметить, что времени на историю отводится не так уж и много – всего 150 минут. Задания №1-№23, №24-№26 и №27-№30 имеют отдельную ценность – на основании баллов, полученных за эти вопросы, ученикам выставят итоговые отметки в аттестатах.

  ЗНО по физике

  В этом билете содержатся всего 34 теста и задачи, на которые выделено 180 минут. Данный экзамен предполагает три вида заданий:

  • тесты с единственным верным ответом;
  • работа с логическими парами;
  • задачи, которые нужно будет кратко расписать, чтобы дать верный ответ.

  Итоги теста являются не только основанием выдачи сертификатов для поступления, но и переводятся в 12-ти балльную шкалу для аттестационной отметки.

  ЗНО по биологии

  Биологический тест включает в себя 50 заданий, причем решить их нужно успеть за 120 минут. Впрочем, задания в этом ЗНО не слишком сложные – некоторые из них представлены простыми тестами с единственным верным ответом, другие заключаются в создании связей между двумя колонками элементов, а последняя часть предполагает выбор трех ответов из предоставленных вариантов. Весь тест учитывается как в сертификационных баллах, так и при выставлении отметки для школьного аттестата.

  ЗНО по географии

  Ученики, выбравшие для себя этот предмет, должны будут справиться с 58 тестами за 150 минут. Все задания представлены в виде тестов с одним или тремя ответами из предложенного перечня, либо задачками с логическими парами и коротким ответом. Все баллы переводятся в две шкалы – по одной выставляется балл ЗНО, а по другой – отметка по 12-ти балльной системе для аттестата.

  ЗНО по иностранным языкам

  Этот экзамен множество раз подвергался изменениям, поэтому вам стоит внимательно изучить его структуру и содержание. ЗНО нового образца состоит из четырех частей, каждая из которых проверит определенные языковые навыки и умения. Основными элементами экзаменационной работы являются:

  • Аудирование – недавняя инновация от Центра измерения качества знаний, которая доставит одиннадцатиклассникам немало сложностей. Увы, мало в какой школе учат воспринимать иностранную речь на слух. Ученикам обычных школ достаточно будет показать, могут ли они выбрать из всего аудиофрагмента нужные сведения — например, оценив правильность утверждений. А вот представителям лингвистических классов придется показать гораздо больше навыков – на слух необходимо воспринимать не просто смысл текста, но и отдельные факты в виде имен, названий рек, озер, городов, дат, инструкций и т.д. При этом разработчики тестов включили в них весьма разнообразную тематику – от семьи, хобби, профессий и отдыха до путешествий, праздников, туризма и даже роли Украины в мировом сообществе;
  • Чтение – одиннадцатиклассникам, которые учили иностранный язык в рамках школьной программы, нужно будет показать, насколько хорошо они умеют искать информацию и понимать смысл прочитанных фрагментов. Лингвистические классы продемонстрируют, насколько успешно их научили понимать контекст и общую идею текста. Тут ученикам предложат поработать с газетными статьями, личной перепиской, рецептами и даже инструкциями, которые обычно печатают на упаковке товаров;
  • Навыки применения иностранного языка – в этой части билета выпускники поработают с текстами (до 450 слов для обычных школьников, до 550 – для профильных классов), показав навыки аналитического разбора;
  • Письмо – всего одно, но зато очень непростое задание, в котором нужно будет заполнить анкету, написать письмо или приглашение (для обычных школьников), а для выпускников-лингвистов эта задача усложняется требованием писать пространно, подкрепляя свои слова фактами и аргументами.

  Обращаем ваше внимание, что в новом ЗНО заданий гораздо больше, чем было в старых вариантах – 59 вместо 43-х. В аттестационной отметке учитываются баллы за задания №1–№32 и №49–№59.

  ЗНО для бакалавров и выпускников колледжей, техникумов, ПТУ

  Поступающим в магистратуру будет неприятно узнать, что ЗНО в 2023 году распространяется и на них. Теперь для дальнейшего обучения необходимо сдавать экзамены по иностранному языку. Пока требования распространяются на ряд специальностей, но лишь в качестве тестового периода. В дальнейшем подразумевается обязательная экзаменация всех лиц, поступающих в магистратуру.

  Также неприятным новшеством для ряда учащихся станет введение формата ЗНО для выпускающихся из колледжей, ПТУ и других аналогичных учебных заведений. Теперь для них поменяется принцип аттестации. Все, кто хотел избежать такой формы экзаменации должны понимать, что процесс внедрения ЗНО в колледжи и техникумы уже начат. В 2024 году введен только один предмет. Формат ЗНО в 2023 году для ПТУ подразумевает уже сдачу экзаменов по двум видам дисциплин.

  По факту ЗНО еще только обретает свою окончательную форму, поэтому ежегодные изменения являются нормой. Проверка оценки знаний важна, а ЗНО лишь форма, удобная в масштабах страны. Учащимся не стоит переживать, нужно привыкнуть к данности такого явления и своевременно следить за очередными изменениями.

 • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
  Добавить комментарий

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

  Adblock detector