Тарифні розряди бюджетників в Україні на 2024 рік

Тарифна сітка 2023

Тарифні розряди бюджетників в Україні на 2023 рік. Сітка тарифних розрядів


Що таке ТЗ? Навіщо це?

«Тарифною сіткою» називають систему розрахунку окладу співробітника відповідно до його кваліфікаційним рівнем і, пов’язаного з ним, тарифного розряду. Простіше кажучи, це таблиця із зазначенням окладу для кожного працевлаштованого, якому відводиться (призначається) певний розряд. Загальна їх кількість становить 25.

Найменший розряд єдиної тарифної сітки 2023 — це 1. Він є мінімальним, гарантованим державою. На основі його відбувається розрахунок і доходів (окладу) для всіх працевлаштованих. Кожному «рейтинговому» розряду встановлюється державою так званий коефіцієнт, тобто те число, на яке потрібно множити найменшу зарплату.

На практиці розрахунок точного окладу відбувається наступним чином: скажімо, співробітнику дитячого садка відповідно до його кваліфікаційним рівнем і його посадою, присвоєно 11 розряд. Сітка тарифних розрядів в Україні 2023 передбачає для нього коефіцієнт 1,97. Мінімальний оклад в сітці (для першого розряду) становить з січня 1921 грн. Для визначення окладу зазначеного в прикладі працівника, потрібно застосувати формулу:

Відповідаючи на питання: для чого використовується така система, перш за все, варто звернути увагу на той факт, що єдина тарифна сітка обов’язкове для всіх, хто зайнятий у бюджетній сфері. Самостійно її не можна змінити. Тільки посаду і кваліфікація працівника мають значення для нарахування йому окладу. Така система виключає будь-які афери і корупційні схеми. Незалежно від того, в якому регіоні працює фахівець, скільки йому років і якої він статі, одержувана сума буде однаковою для працівників з однаковим розрядом.

Таблиця окладів 2023

Інформація про те, якими, швидше за все, будуть оклади в бюджетній сфері з 1 січня 2023 го і 2023-го року вже з’явилася на урядових інтернет-ресурсах. Ознайомившись з такою, можна дізнатися, що мінімум, на який зможуть розраховувати бюджетники протягом нового року, становить 1 921 грн., А вже з 2023-го — 2073 грн. Звичайно, більше будуть отримувати ті, для кого передбачений більший коефіцієнт.

Тим, кого цікавить: як дізнатися свій тарифний розряд (Україна), слід звернутися до відділу кадрів своєї організації або установи, або ж відвідати сайт уряду, де розміщена докладна інформація про окладах.

Не тільки тарифні розряди в Україні беруться для визначення оплати праці співробітника. У багатьох випадках можна розраховувати на додаткові суми, в тому числі і:

За мінусом податків

Зазначені суми окладів — не та сума, яку працівник буде отримувати реально на руки. До неї потрібно додати всі премії і додаткові виплати і відняти податки.

В Україні доходи фізичних осіб оподатковуються двома основними податками.

Якщо ж відняти названі суми, тоді виходить, що працівник з 15-м розрядом, отримувати «чистими» всього лише 3989,66 грн.

Чи не вираховується з заробітної плати працівника ПДФО в тому випадку, якщо його оклад занадто малий для забезпечення людини. В цьому випадку працевлаштоване особа отримує, так звану, податкову пільгу. Обчислюється допустимий рівень оподаткування за формулою:

Починаючи з першого числа 2023 го року ПМ становить 1921 а тому соціальна пільга, відповідно, становить 960,5 грн. Тобто, якщо працівник отримує таку суму (або ще меншу), тоді з його оклад будуть відраховуватися інші податки.

Підсумовуючи, можна сказати, що заробітна плата працівників бюджетної сфери хоча і з початку нового року дещо зросте, проте в порівнянні з інфляцією за рік, по суті, залишиться на тому ж рівні.

Посадові оклади (тарифні ставки) працівників за Єдиною тарифною сіткою на 2023 рік.

Т А Б Л И Ц Я
посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери,
оплата праці яких здійснюється за Єдиною тарифною сіткою,
на 2023 рік

Дякуємо за перегляд реклами

* Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) бюджетних працівників з 1 січня 2017 року розраховуються виходячи з:

 • міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень розмірів посадових окладів (тарифних ставок) і тарифних коефіцієнтів;
 • розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

На сьогодні міжпосадові (міжкваліфікаційні) співвідношення передбачені Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки …”).

Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище – заокруглюються до однієї гривні.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня 2023 року встановлено у розмірі 1921 грн.

Незважаючи на те, що Законом України від 23 листопада 2024 року № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2023 рік» в 2023 році передбачено підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб два рази, з 1 липня – 2007 грн. і з 1 грудня – 2102 грн., розміри посадових окладів працівників за ЄТС, які їм було встановлено з 1 січня 2023 року із розрахунку 1921 грн., впродовж 2023 року зміні не підлягають.

Відповідно до пункту 8 Прикінцевих положень Закону України “Про Державний бюджет України на 2023 рік” в 2023 році для визначення посадових окладів, заробітної плати, грошового забезпечення працівників державних органів як розрахункова величина застосовується прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 січня 2024 року.

Тарифна сітка 2023

Тарифные разряды на 2023 год в Украине

Среди всех систем оплаты труда, которая когда-нибудь использовались в Украине, наиболее удачной следует назвать тарифную. Такая позволяет справедливо распределить заработную плату с учетом заслуг и квалификационного уровня, звания и заслуг работника. Вычислить свой оклад удастся, если заглянуть в тарифную сетку. Она ежегодно меняется. Увеличиться должны, по обещаниям премьера Гройсмана, и тарифные разряды бюджетников в Украине 2023.

Особенности тарифной системы и ее составляющих

Тарифная система, как стает понятно с отечественного законодательства, предусматривает использование: тарифной сетки, схемы должностных окладов и тарифные оклады.

Новая сетка тарифных разрядов Украины 2023 содержит аж 25 таких разрядов. Чтобы получить любой из них, работник должен отвечать определенным требованиям, занимать определенную должность, выполнять работу с тем или иным уровнем сложности. Для каждого разряда предполагается свой множитель, то есть коэффициент.

Особенностью системы является уравнение в заработной плате работников одного и того же уровня, одной и той отрасли в разных областях и местностях. Так, учитель истории например, из Житомира за одинаковое количество отработанных часов будет получать столько же, что и учитель из поселка Украинское.

Скачать тарифные разряды на 2023 год в Украине можно здесь

Тарифные разряды на 2023 год в Украине

Как было сказано выше, ТС содержит 25 «рангов». Первый тарифный разряд в Украине в 2023 году будет наименьшим. На его основе будут рассчитываться и все последующие.

В сетке для каждой категории указанный свой коэффициент, на который и нужно умножать минимальную сумму, предназначенной для первого разряда.

Согласно предложенному правительством, и утвержденному ВР бюджетному проекту, минимальная сумма, которую с нового года сможет получает работник бюджетной сферы, составляет 1921 грн. Именно от нее должны отталкиваться бухгалтерии, чтобы посчитать должностные оклады согласно ЕТС для всех работников.

 • 1-й – составляет 1921 грн.
 • 2-й – как правило, назначается тем специалистам, которые еще не имеют стажа, либо не имеют высшего образования или специальных навыков. Минимально допустим оклад бухгалтерии учреждения нужно будет умножить на 1,08. Таким образом, зарплата составит от 2094 грн.
 • 3-й – работник этого уровня может претендовать на оклад от 2267 грн., Ведь множитель для его случая составляет 1,18.
 • 4-й – увеличить оклад первого разряда нужно на 1,27, следовательно, можно рассчитывать минимум 2440 грн.
 • 5-й – «голая» ставка работника уровня с нового года увеличится до 2613 грн., ведь множителем выступает цифра 1,36.
 • 6-й – от 2785 грн. будут получать работники с шестым разрядом. В качестве коэффициента используется цифра 1,45.
 • 7 – как дают понять тарифные разряды на 2023 год в Украине, увеличивать нужно самую маленькую сумму сетки на 1,54, что дает 2958 грн. за месяц.
 • 8-й – наименьшими начислениями уже с января для этого уровня будет сумма 3150 грн. Увеличивать оклады нужно на 1,64.
 • 9 – оклад в размере 3323 грн. предлагает государство специалистам, которые достигли в своем профессиональном развитии 9-го уровня. Умножение осуществляется на 1,74.
 • 10-й – 1,82 – является основным множителем для десятого разряда. Несложно рассчитать, что получать эти работники смогут по 3496 грн.
 • 11-й – предполагается увеличение ставки первой категории на 1,97. Поэтому рассчитывать специалисты уровня смогут на сумму от 3784 грн.
 • 12-й – умножение бухгалтерами учреждения выполняется на цифру 2,12. Она обеспечивает человеку за месяц 4073 грн.
 • 13-й – с 01.01 растет заработная плата работников уровня до 4361 грн. Умножение выполняется на 2,27.
 • 14-й – коэффициентом в этом случае считается 2,42, а потому оклад вырастает с нового года до 4649 грн.
 • 15-й – не будут работники этого уровня получать меньше, чем обещают представители правительства, чем 4956 грн. Увеличение проводится в 2,58 раз.
 • 16-й – зарплата в гривнах, которую будут получать работники, начинается от суммы 5360 грн. Умножать нужно на 2,79.
 • 17-й – ровно втрое больше должен получать работник с 17-м уровнем, чем работник с первым. Общая сумма начинается от 5763 грн.
 • 18-й – предполагается увеличение оклада минимального на 3,21. Это дает право работнику забирать ежемесячно по 6166 грн.
 • 19 – на 3,42 происходит увеличение минимальной заработной платы. Каждый человек с этим уровнем будет получать от 6570 грн.
 • 20-й – как дает понять действующее законодательство на ежемесячный доход в размере от 6992 грн. могут смело рассчитывать эти специалисты. Коэффициентом в их случае считается цифра 3,64.
 • 21-й – присвоение этого уровня дает шанс работникам бюджетной сферы претендовать на суммы от 7396 грн. Умножение бухгалтерия должна выполнять на цифру 3,85.
 • 22-й – для работников с этим уровнем оклады в бюджетной сфере с 1 января вырастут до 7799 грн. Увеличение минимальной суммы в сетке осуществляется на 4,06.
 • 23-й – увеличение оклада становится возможным благодаря умножению минимальной суммы на 4,27. Поэтому, зарабатывать удастся по 8203 грн каждый месяц.
 • 24-й – множителем, который будет использоваться, становится цифра 4,27. Общая сумма к начислению – 8376 грн.
 • 25-й – это самый маленький разряд, который предполагается украинской тарифной системой, а потому вполне понятно, что для него сумма оклада будет наибольшей. Увеличение производится на цифру 4,51. Общая сумма к получению – 8664 грн.

Как становится известно уже сейчас, названные суммы будут увеличиваться с каждым годом. Так, с 2023-го года наименьший оклад будет составлять уже 2260 грн, а самый большой – 9349 грн.

Что еще добавят, а что отнимут?

Независимо от того, какие именно тарифные разряды в Украине присвоены работнику, для него предусмотрены дополнительные средства к зарплате.

Так, например, работники бюджетной сферы могут получать доплаты. Такие выдаются за дополнительную работу, выполнение обязанностей сверхурочно, или в ночное время. Например, в сфере образования надбавки учителям добавляются за замене других учителей, за проверку тетрадей, за руководство классом и другое. В медицинской сфере медицинским сестрам могут начисляться надбавки за то, что они работают со средствами дезинфекции или в инфекционной больнице (а потому поддают свое здоровье большему риску).

Надбавки досчитываются за какие-то определенные заслуги, в том числе за знание и использование для работы иностранных языков, владение особыми методиками, научные степени и звания и тому подобное.

Бюджетнкам могут выдаваться и премии. Такие могут быть одноразовыми (к примеру, по случаю выполнения плана, открытия нового направления и т.д.), или же периодическими – ежеквартальными, годовыми и тому подобное.

В случае необходимости работники бюджетной сферы, получают зарплату в соответствии с ТС, могут обратиться в свое учреждение, местную администрацию или органы самоуправления для получения материального единовременного пособия.

Как и все остальные трудоустроены лица, специалисты бюджетной сферы также обязаны платить налоги. Независимо от того, какие у них тарифные коэффициенты по разрядам, в любом случае с заслуженной за месяц заработных плат будут сниматься налоги.

Как предусматривает законодательство на 2023-й год, их будет всего лишь 2.

 1. НДФЛ – снимается в размере 18% от общей начисленной суммы.
 2. Военный сбор – как в предыдущий год все же будет взиматься в размере 1,5%.

Таким образом, общая сумма, которую трудоустроено лицо должно отдать из своей заработной платы составляет 19,5%.

Тарифна сітка 2023

Таблиця тарифних розрядів на 2023 рік

Сітка тарифних розрядів являє собою спеціально розроблену таблицю, де міститься інформація про кваліфікаційні розряди, а також про коефіцієнти, які відповідають цим роз ядрам. Інформація з сітки необхідна для розрахунку місячного окладу того чи іншого робітника. Сітка тарифних розрядів постійно зазнає певних змін, бо реформатори вносять поправки та впроваджують нововведення, що зумовлені загальним збільшенням величини мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та інших соціальних стандартів. На 2023 рік представники влади запланували збільшення розміру мінімальної зарплати аж до 4173 гривень, а тож виникають питання з приводу того, чи будуть тарифні розряди педагогічних працівників та працівників інших сфер перераховані та видозмінені.

Що це взагалі за розряди та для чого вони використовуються?

Для повного розуміння механізму роботи тарифної сітки, треба спочатку розібратися з тим, з чого вона складається. Сітка складається з тарифних розрядів, яких усього налічується 23. Вони відрізняються один від одного та використовуються для розрахунку місячного окладу усіх працівників. Якщо поглянути у таблицю, то можна побачити, що навпроти кожного розряду зазначається певне число. Це спеціальний коефіцієнт. Цей коефіцієнт має сталу величину, а тому на нього не впливають зовнішні фактори, наприклад, посада особи, ставка, розмір страхового стажу, наявність додаткових та преміальних виплат, тощо. Для кожної сфери та професії коефіцієнти будуть незмінними. Робітники першого тарифного розряду мають коефіцієнт, який становить лише одиницю. Але з кожним наступним розрядом величина коефіцієнту збільшується на певну величину.

Саме за допомогою тарифних розрядів відображають особливості та тяжкість виконуваної працівниками роботи. Саме тому представники першого розряду мають такий низький коефіцієнт, оскільки вони виконують саму просту роботу, що не потребує якихось особливих навичок, кваліфікації, тощо. У багатьох випадках їм навіть не треба додаткового навчатися. Ось тому тарифний розряд на 2023 рік в Україні не є таким великим. Звісно, більші розряди покладають на плечі робітників багато обов’язків, більшу відповідальність, а тому нерідко їм доводиться отримувати спеціалізовані знання та навички.

З цього усього можна зробити висновок, що тарифний розряд встановлюється відповідно до особливостей та тяжкості професії, певної посади. Тож немає нічого дивного в тому, що тарифні розряди вчителів є вищими за розряди звичайних вихователів дитячих садків. Якщо громадянин хоче мати велику заробітну плату та дійсно престижну професію, то йому доведеться тяжко працювати й мати відповідні знання.

Якою буде сітка тарифних розрядів у 2023 році?

Як зазначалося раніше, тарифні розряди працівників освіти та для робітників усіх інших сфер й професій однакові. А тому тарифна сітка не змінюється в залежності від якихось умов. Сам коефіцієнт для осіб, які працюють за першим розрядом становить лише одиницю. Але наступні коефіцієнти вже будуть більшого розміру, оскільки з кожним наступним роз ярдом відповідне значення буде зростати на 0,08. На перший погляд може здатися, що майже нічого не змінилося, але у грошовому еквіваленті значення 0,08 становить приблизно 160 гривень. Після восьмого розряду включно зростання відбувається вже не на 0,08, а на 0,1, що являє собою приблизно 200 гривень різниці з кожним наступним розрядом. Після одинадцятого розряду включно зростання відбувається вже на 0,15, а після шістнадцятого розряду включно аж на цілих 0,17. Ось таким чином й вираховуються коефіцієнти в тарифній сітці.

Щоб визначити величину окладу для того чи іншого розряду, треба усього лише взяти величину мінімального окладу та помножити на відповідний коефіцієнт, який зазначається в таблиці. Але треба враховувати, що в більшості випадків заробітна плата працівника складається не лише з окладу, а ще й з додаткових та преміальних нарахувань.

Завантажити таблицю тарифних розрядів на 2023 рік можна тут

Недосконалість тарифної сітки

Насправді зараз сітка є недосконалою т має чимало проблем, які влада обіцяє вирішити найближчим часом шляхом впровадження певних змін та нововведень. Варто згадати, що не так давно держава влада прийняла рішення про приведення до однакового вигляду суми мінімального окладу та величини прожиткового мінімуму. Ця ідея обговорювалася протягом останніх декількох років, але певні економічна та інші проблеми не дозволяли впровадити таку зрівнялівку. Це була гарна зміна, але інші нововведення викликали певні складнощі, а тому таблиця тарифної сітки 2023 потребує певних доопрацювань, над якими вже зараз активно працюють представники лади та провідні фахівці.

Для початку треба згадати, що на 2023 рік заплановане збільшення величини мінімальної заробітної плати до планки у 4173 гривень. В цьому немає нічого поганого, однак положеннями чинного законодавства України встановлюється, що зарплата особи не може бути меншою за суму мінімальної зарплати. Водночас розрив між першим та останнім тарифним розрядом у грошовому еквіваленті складає щонайменше сім тисяч гривень. Якщо особа працює за першим розрядом, то роботодавець зобов’язується встановлювати їй такі доплати, щоб загальна зарплата працівника була не меншою за мінімальну заробітну плату. Так відбувається з багатьма розрядами, а тому різниця між ними, як і саме значення розрядів просто втрачаються. Ось чому різні експерти та аналітики наполягають на тому, що тарифна сітка має бути обов’язково переглянута та доопрацьована. Тільки повне оновлення сітки та приведення її до вигляду, який відповідатиме актуальним умовам, дозволять вирішити цю та інші актуальні проблеми. Представники влади повідомляють, що вони знають про усі наявні проблеми та працюють над їх вирішенням. Проте поки немає ніякої інформації про те, як саме вирішуватимуться проблеми та коли це все відбуватиметься. Очікується, що перші зміни будуть впроваджені на початку наступного десятиліття.

Чи всі нововведення були дійсно поганими?

Насправді далеко не всі останні зміни були поганими, деякі з них дійсно пішли на користь. Варто згадати про те, що нещодавно відбувався перегляд відповідності тарифних розрядів деяким професіям. Внаслідок цього оклади працівників деяких професій стали набагато більшими. Суттєві зміни торкнулися бюджетників, заробітна плата яких суттєво збільшилася внаслідок таких нововведень. Такі саме зміни чекали й на співробітників медичної галузі, вихователів дитячих садочків, представників сфери освіти. Змінився навіть тарифний розряд доцента. У більшості випадків грошове забезпечення представників цих та інших професій зросло десь у 1,5 рази.

Але навіть гарні зміни мають свій негативний ефект. Від перегляду окладів різних професій значно постраждали особи, які ведуть свою діяльність у сфері малого та середнього бізнесу. Проблема полягає в тому, що їм через такі зміни тепер треба виплачувати своїм робітникам набагато більші зарплати чи скорочувати розміри додаткових нарахувань, що викликає обурення з боку самих працівників. Все це призвело до значного скорочення штату деяких компаній, організацій та фірм, а певним установам взагалі довелося припинити свою діяльність, оскільки підприємства зі штатом, який був дуже маленьким, часто виявлялися збитковими.

Ще дуже часто виникають питання з приводу того, як визначити тарифний розряд вчителя. Насправді це зробити дуже просто. Треба усього лише відшукати таблицю, в якій зазначається професія та відповідний розряд. Цю таблицю можна легко відшукати в Інтернеті, але треба обов’язково слідкувати за останніми новинами, бо відповідності усе ще переглядаються та оновлюються. Також інформація про розряд можна дізнатися за місцем праці. Цікаво те, що саме представників сфери освіти торкнулися найбільші зміни. Це дозволило значно збільшити заробітні плати викладачів, педагогів й не тільки, бо раніше їх заробіток залишав бажати кращого. Проте в деяких сферах можна спостерігати погіршення та зниження рівня окладу.

Зараз тарифна сітка має далеко не кінцевий вигляд, а тому залишається лише чекати на чергові зміни від представників влади. Очікується, що таблиця тарифних розрядів на 2023 рік набуде зовсім іншого, більш доцільного вигляду. Треба лише дочекатися оприлюднення офіційних даних з боку влади.

Тарифна сітка 2023

ЄТС на 2023 рік в Україні

Протягом останніх років тарифна система України зазначає чималих змін внаслідок поступового підвищення окладів та мінімальної заробітної плати. Згідно з планами урядовців, мінімальна зарплата вже з 2023 року повинна встановитися на позначці у 4173 гривні. Це неодмінно призведе до того, що таблиця ЄТС на 2023 рік в Україні почне виглядати по новому.

Детальніше про тарифні розряди

Для початку кожному треба знати, що сама єдина тарифна сітка складається аж з 23 розрядів. Згідно з розрядами відбувається розрахунок окладу кожного працівника на підприємстві чи в установі. Для кожного роз ярду встановлюється свій коефіцієнт, який являє собою сталу величину. На коефіцієнт не вливають зовнішні фактори, як, наприклад, трудовий процес чи заохочувальні заходи. Для працівників, що працюють за першим розрядом цей коефіцієнт дорівнює одиниці, а для кожного наступного розряду він трохи більший.

З цього можна зробити висновок, що представники першого розряду виконують найлегшу роботу, яка не потребує якихось особливих знань та навичок. Цю роботу може виконувати майже кожен, а тому оплачується вона не так суттєво. Представники вищих розрядів мають високу кваліфікацію та спеціалізуються на певній справі, а тому отримують відповідні виплати.

Отже, тарифний розряд повністю встановлюється в залежності від посади та професії особи. Якщо людина хоче мати високий розряд, то вона повинна здобувати певні навички та кваліфікацію, відповідні знання. Ось чому у вихователя дитячого садочка оклад буде меншим, ніж у вчителя у навчальному закладі. Ставка визначається в залежності від мінімального окладу, який встановлюється Кабінетом Міністрів України, а також самими тарифними розрядами.

Завантажити ЄТС на 2023 рік в Україні можна тут

Якими будуть тарифні розряди у 2023 році?

Для того щоб дізнатися усі коефіцієнти треба усього лише ознайомитися з ЄТС на 2023 рік в Україні. Як вже було згадано вище, показник для представників першого розряду дорівнює усього лише одиниці. Для кожного наступного розряду він зростає на 0,08. Якщо перевести це значення у грошовий еквівалент, то виходить приблизно 156 гривень. Однак починаючи з восьмого розряду зростання відбувається уже на 0,1. Починаючи з 11 коефіцієнт зростатиме уже на 0,15. Врешті решт починаючи з 16 позиції коефіцієнт у таблиці росте на 0,17 і так до самого останнього розряду.

Значи свій показним можна дуже легко обрахувати оклад. Для цього необхідно просто взяти за основу мінімальний оклад та помножити його на відповідну цифру. Отримана в результаті сума являтиме собою оклад.

Особливості поступового збільшення окладів українців

У 2024 році урядовці вирішили зрівняти прожитковий мінімум та мінімальний оклад. Взагалі про це мова йшла дуже давно, проте досягти зрівнялівки вийшло не так давно. Однак ця, а також інші зміни призвели до виникнення певних проблем та неузгодженостей. Наприклад, різниця між граничним грошовим забезпеченням представників тарифної сітки складає близько семи тисяч гривень. Але варто брати до уваги те, що кожен працівник повинен отримувати щонайменше 3200 гривень, а настанням 2023 року вже 4173 гривні, згідно з прийнятими положеннями. В такому випадку нівелюється різниця між тарифними розрядами, що в будь-якому випадку потребує доопрацювання з боку влади.

Аналітики та експерти наполягають на тому, що сітка потребує термінового перегляду та оновлення. Але не дивлячись на усі неузгодженості, можна побачити, що уряд вживає заходів задля покращення за збільшення соціальних стандартів у державі. Проте такі дії з боку уряду України викликають невдоволення у міжнародних кредиторів, зокрема у МВФ через величезний борг країни.

Кому тепер краще живеться внаслідок зростання?

В результаті впроваджуваних змін деякі категорії громадян почали жити набагато краще. Перш за все, бюджетники почали отримувати набагато більше, оскільки їх оклади були збільшені на декілька пунктів. Більш того, позитивні зміни очікують на лікарів, вихователів та навіть та вчителів, які найближчим часом можуть розраховувати на збільшену щонайменше у півтора раза заробітну плату. Такі зміни поставили на вуха усю країну. Але від подібних змін суттєво почали страждати представники малого та середнього бізнесу. Їм тепер своїм робітникам доведеться платити набагато більше. Деякі підприємства, штат яких не перевищує десь сто осіб, взагалі були вимушені займатися скороченням робітників.

Варто знати, що не тільки народ й представники ЗМІ, а й експерти та аналітики висловилися щодо недоцільності таких змін. Подібні суттєві підвищення можуть суттєво вплинути на економічне становище держави та створити додатковий непотрібний тиск на нього. А тому представники влади повідомили, що будуть переглядати усі подібні рішення та відповідно змінювати їх. Тож ось яких саме змін зазнає єдина тарифна ставка в Україні.

Тарифна сітка 2023

Тарифная сетка зарплат в Украине, разряды в 2023 году

Оплата труда работников, занятых в бюджетной сфере, за время существования Украины, как самостоятельного государства, неоднократно менялась. И изменения касались не только самой суммы оплаты, но и, в первую очередь, способа (схемы) начисления заработной платы. По примеру некоторых соседних государств, в Украине было введено понятие тарифной сетки. В такой содержатся тарифные разряды бюджетников в Украине на 2023 год, в 2023 год, а потому бюджетники уже сейчас могут рассчитать свою заработную плату на следующий год.

Что такое тарифная сетка и для чего она нужна?

Под термином «тарифная сетка» подразумевается совокупность определенных тарифных разрядов (показатели, указывающие на сложность и важность выполненной работником работы), а также соответствующих им коэффициентов, согласно которым осуществляется начисление оклада тому или иному работнику.

Еще в конце 2017-го года правительством Украины был утвержден проект Министерства социальной политики о совершенствовании для работников бюджетной сферы условий начисления заработной платы. Согласно ему, уже с 01.01.2023-го года по всей стране для исчисления заработной платы бюджетников будут вводиться в действие:

 • тарифная сетка зарплат в Украине, разряды для всех групп профессий, а также соответствующие им коэффициенты;
 • схема определения должности работников (в том числе руководителей организаций, технических работников, специалистов различного уровня);
 • схему определения общих должностей для всех бюджетных учреждений, организаций и учреждений;
 • ставки оплаты труда за каждый час для работников экономической области за период их обучения.

Таким образом, как становится ясно из проекта, единая тарифная сетка имеет целью уравнять бюджетных работников с одинаковыми должностями в разных регионах и разных заведениях, учреждениях. Такая система гарантирует прозрачность начисления и получения заработной платы, а также предупреждает факты коррупции, дискриминация. Такой вариант расчета существенно облегчает процесс начисления заработных плат бюджетникам, мониторинг и анализ окладов.

Сетка тарифных разрядов в Украине 2023

На самый маленький оклад и, соответственно минимальную заработную плату, в бюджетной сфере смогут рассчитывать те, кому присвоен первый разряд. Коэффициент их оклада является единицей, а потому берется для расчета для всех последующих. Учитывая обнародованную Кабинетом Министров документацию, можно утверждать, что с января 2023-го года для первого разряда предлагается сухой оклад (без премий, надбавок за выслугу лет и т.д.) 1921 грн. А с 2023-го – 2073 грн.

Специалисты с большим разрядом, должны иметь соответственно и большие зарплаты, ведь их оклады будут множиться на более ощутимый коэффициент:

 • 2-й – увеличивается 1,09 – с 2023-го года – 2094 грн., с 2023-го – 2260 грн.;
 • 3-й – умножается на 1,18, а потому составляет с 2023-го года 2267 грн.;
 • 4-й – увеличится на 1,27, соответственно оклад ровен 2440 грн.;
 • 5-й – умножать нужно на 1,36, что даст 2613 грн.;
 • 6-й – увеличивается на показатель 1,45, что дает 2785 грн.;
 • 7-й – умножается на 1,54, что в результате указывает на оклад 2958 грн.;
 • 8-й – коэффициент составляет 1,64, а потому минимальное начисления в 2023-м году для работников этого разряда составляет 3150 грн.;
 • 9-й – увеличивается на 1,74, что обеспечивает оклад 3323 грн ;
 • 10-й – 3496 грн. – зарплата 10 разряда тарифной сетки в Украине, ведь предполагается коэффициент 1,82;
 • 11-й – предполагает умножение на 1,97, и, соответственно, результат – 3784 грн.;
 • 12-й – умножение на 2,12, что обеспечивает 4073 грн.;
 • 13-й – самый маленький оклад должен увеличиваться на коэффициент 2,27, а начисленный оклад у работника увеличивается до 4361 грн.;
 • 14-й – умножение происходит на показатель 2,42, что дает 4649 грн.;
 • 15-й – предусматривает увеличение оплаты на 2,58, что, соответственно, равно 4956 грн.;
 • 16-й – увеличение на коэффициент 2,79, а в гривнах до 5360 грн.;
 • 17-й – умножается на 3, что обеспечивает оклад в 5763 грн.;
 • 18-й – предусматривает увеличение самой маленькой бюджетной зарплаты на показатель 3,21, и это дает возможность рассчитывать на оклад в 6166 грн.;
 • 19-й – умножение происходит на коэффициент 3,42, что в результате обеспечивает 6570 грн.;
 • 20-й – предполагает умножение показателя на 3,64, а потому оклад у работника этого разряда – от 6992 грн.;
 • 21-й – дает право работнику бюджетной сферы получать минимум 7396 грн, ведь самый маленький оклад в таком случае увеличивается на 3,85;
 • 22-й – умножать минимальный оклад можно на цифру 4,06, а потому в 2023-м работник разряда будет получать ежемесячно минимум 7799 грн.;
 • 23-й – увеличение зарплаты происходит благодаря умножению на 4,27, что дает 8203 грн.;
 • 24-й – увеличение заработной платы до 8376 грн, ведь минимальный оклад дополнительно умножается на 4,36;
 • 25-й – максимальный разряд единой тарифной сетки 2023, который сегодня предполагается тарифной сеткой, дает понять, что увеличивать оклад специалиста первого разряда нужно на 4,51. Таким образом, максимальный оклад работника государственной сферы в 2023-м году может составлять 8664 гривен. С 2023-го года, как обещают представители правительства, максимальный оклад остановится на отметке 9349 грн.

Как узнать свой разряд?

Не менее важным вопросом для всех представителей бюджетной сферы есть и то, как узнать свой тарифный разряд. Сделать это совсем несложно, ведь и такая информация сегодня уже официально обнародована на сайте правительства.

Как становится понятно из официальной документации, тарифные разряды педагогов в Украине начнутся с десятого. На такой смогут претендовать все учителя, воспитатели, социальные педагоги, логопеды. Их помощникам будет присваиваться 10-12-й разряды.

Конечно, на больший оклад могут рассчитывать работники высшей школы. Так, преподаватели (независимо от направления) будут иметь 15-18-й разряд единой тарифной сетки 2023. Для деканов, заведующих кафедр, а также тех работников образования, которым присвоена степень доцента или профессора, предусматриваются разряды 18-22.

На 24-й разряд может претендовать директор учебного заведения.

Что же касается сферы медицины, то наиболее сложной и, соответственно, самой высокооплачиваемой должна быть работа у врачей таких направлений:

Для них предусмотрено разряды от 10-го до 14-го. Для всех остальных – максимум – 9-й.

Что входит в зарплату бюджетника?

Кроме собственно сухой ставки, которая умножается на соответствующий для разряда работника коэффициент, зарплата бюджетника также включает и другие составляющие, в частности:

Премии могут быть: ежегодными (за плодотворное выполнения работы), ежеквартальными (если качество работы влияет на общий результат деятельности учреждения в течение квартала) и одноразовые (например, по случаю какого-то праздника или события).

Надбавки бюжетникам выплачиваются за какие-то особые заслуги. Это может быть: научная степень, класс вождения, спортивные достижения, за знание иностранных языков, за высокий профессионализм и тому подобное.

Доплаты могут получать работники различных разрядов за особые условия работы, в том числе за выполнение своих обязанностей в праздничные дни или ночное время, за сверхурочную работу, за работу с вредными веществами (например, дезинфицирующими средствами), за ученое звание. Кроме этого, надбавка предусматривается для тех работников, которые в течение месяца не сумела заработать на гарантированный государством минимум.

Тарифна сітка 2023

В 2023 тарифні сітки скасують і лікарі самі будуть «домовлятись» про свою зарплату

  Поделиться!

В 2024 році Змін на вторинній та третинній ланці фактично не було. Проте зарплата лікарів-спеціалістів і умови праці мають суттєво змінитись цього року — якщо зможуть домовитись з керівництвом медзакладу!

Кожен медичний працівник домовлятиметься з керівництвом комунального медичного закладу про рівень заробітної плати в індивідуальному порядку,

Як заявляють в МОЗ, з 2023 року усі спеціалізовані та високоспеціалізовані медичні заклади будуть фінансуватися за новим принципом.

 • Національна служба здоров’я буде перераховувати медзакладам гроші за надану послугу за затвердженими тарифами, єдиними для всієї країни.
 • У тарифі на послугу врахують усі витрати на її надання, у тому числі — оплата праці медичного персоналу.
 • Згідно із законопроектом №6327 у тариф закладається оплата праці медичних працівників не менша за 250% середньої заробітної плати в Україні за липень року, що передує року, в якому будуть застосовуватися тариф. Якби тарифи затверджувалися у 2017 році, це було б 13 400 грн без урахування податків.
 • При цьому реформа передбачає відмову від тарифних сіток та вільне формування ринку зарплат у комунальних медичних закладах.

Тобто кожен медичний працівник домовлятиметься з керівництвом комунального медичного закладу про рівень заробітної плати в індивідуальному порядку, як це відбувається, наприклад, в приватних клініках.

Про підвищення зарплат освітян з січня 2023 року

Роз‘яснення Профспілки працівників освіти і науки щодо необхідності дотримання трудових прав працівників закладів та установ освіти у зв’язку з підвищенням з 1 січня 2023 року розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу і мінімальної заробітної плати.

Відповідно до примітки 1 Додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298, з урахуванням внесених змін, зокрема постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», посадові оклади (ставки заробітної плати) з 1 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Абзацом другим примітки 1 до Додатку 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 з урахуванням змін, зокрема внесених наказом від 20.01.2017 № 81, також передбачено, що посадові оклади (ставки заробітної плати) з розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2023 року затверджено на рівні 1921 гривні.

Згідно з приміткою 2 до Додатку 1 до наказу № 557 посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 – відкидаються, від 0,5 і вище – заокруглюються до однієї гривні.

Тому з 1 січня 2023 року розміри посадових окладів та ставок заробітної плати працівників закладів і установ освіти визначаються, виходячи з розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду 1921 гривні, замість 1762 гривень станом на 1 січня 2024 року, тобто підвищуються на 9% з відповідним їх заокругленням.

Розміри посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції, підвищуються на 10 % відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2022 № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» (без заокруглення).

При цьому згідно з пунктом 34 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати, затвердженої наказом Міністерством освіти України від 15.04.1993 № 102, утворюються нові розміри посадових окладів та ставок заробітної плати, від яких визначаються розміри всіх інших виплат, зокрема й підвищень за роботу в певних типах закладів освіти та за педагогічні звання, присвоєні за наслідками атестації.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» розмір мінімальної заробітної плати на 1 січня 2023 року складає 4173 гривні, тобто її збільшено з 3723 гривень або на 12,1%.

Тому відповідно до статті 31 Закону України «Про оплату праці» розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, здійснюється доплата до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці. При виконанні роботи на умовах неповного робочого часу мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

Тобто умови встановлення доплат до рівня мінімальної заробітної плати не змінилися.

Щодо посадових окладів науково-педагогічних працівників, то відповідно до схваленої 18 грудня 2024 року Кабінетом Міністрів України постанови їх розміри мають бути підвищені з 1 січня 2023 року ще додатково на 11%.

Однак на даний час зазначеної постанови ще не оприлюднено, вона буде доведена до територіальних організацій профспілки одразу після її надходження.

Розміри соціальних гарантій і посадових окладів освітян у 2023 році

Статті за темою

Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» збільшив розміри прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Через це зростуть і розміри посадових окладів (тарифних ставок) освітян. Якими вони будуть?

Основні соціальні показники і мінімуми збільшуватимуться протягом року. Перше підвищення — з 1 січня.

Прожитковий мінімум

Розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць становить:

 • 1853 грн — з 01.01.2023;
 • 1936 грн — з 01.07.2023;
 • 2027 грн — з 01.12.2023.

Розмір прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення такий, грн:

Діти віком до 6 років

Діти віком від 6 до 18 років

Особи, які втратили працездатність

⇒ Угадаймо заробітну плату вчителя на 2023 рік?

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму

Визначено і рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення. Він становить:

 • 21% — для працездатних осіб;
 • 85% — для дітей;
 • 100% — для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2023 році не може перевищувати 75% рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Збільшено і розмір мінімальної заробітної плати. Із 1 січня в місячному розмірі — 4173 грн. У погодинному розмірі — 25,13.

Посадовий оклад

Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою (ЄТС) встановлено на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01.01.2023. Він становить 1921,00 грн.

Посадові оклади (тарифні ставки) за ЄТС у 2023 році становитимуть:

Тарифная сетка по разрядам на 2023 год

Для бюджетных организаций тарифная ставка наименьшего разряда и повышающие коэффициенты устанавливаются на государственном уровне (отраслевыми соглашениями, региональными постановлениями). Коммерческая организация может разработать свою тарифную сетку самостоятельно, с учетом коллективного, профсоюзного мнения. Важно только учесть, что ставка низшего разряда не может быть ниже МРОТ, в 2023 году его размер составил 11 280 рублей.

Региональные МРОТ могут быть выше федеральных (в Санкт-Петербурге минимальный МРОТ с 01.01.2023 — 18 000 рублей, в Москве с 01.10.2022 — 18 781), и руководители предприятий должны ориентироваться именно на показатели своих регионов.

Единая тарифная сетка

Единая тарифная система, как государственный инструмент управления доходами граждан, отошла в небытие с 2008 года. Ей на смену пришла новая система оплата труда (НСОТ) для бюджетников (Постановление Правительства от 05.08.2008 № 583). В ней также определена система повышающих коэффициентов (за должность, квалификацию, выслугу лет, трудоемкость работ и так далее), но она действует в течение одного календарного года, а в следующем году может быть пересмотрена.

Однако аналоги единой тарифной оплаты встречаются в больших коммерческих компаниях и производствах, которые разрабатывают тарифную систему самостоятельно и рассматривают ее как гибкий управленческий механизм, позволяющий оперативно и точно решать кадровые задачи, такие как подбор и расстановка рабочих, аттестация, обучение, развитие и мотивация персонала.

Тарифная сетка оплаты труда

Основа тарифной оценки происходит из понимания того факта, что чем выше квалификация сотрудника, чем сложнее и ответственнее работа, которую он выполняет, тем выше у него должна быть заработная плата.

При создании собственной тарифной системы специалисты кадровой службы совместно с руководителями подразделений определяют:

 • количество квалификационных уровней каждой профессии и специальности;
 • максимальный коэффициент для наивысшего разряда по каждой специальности;
 • промежуточные показатели (будут они расти равномерно или прогрессивно).

В результате формируется тарифная таблица, которая позволяет оценить (тарифицировать) работу каждого рабочего и служащего и назначить справедливую заработную плату, отражающую ценность его знаний и умений для компании.

Тарифная сетка в коммерческом секторе

В случае если создать тарифные коэффициенты единой тарифной сетки 2023 самим трудно, можно «позаимствовать» образцы в отраслевых соглашениях на период до 2023 года — документах, созданных объединениями профильных работодателей и прошедших согласование в соответствующих профсоюзах.

Рекомендуем изучить Отраслевое соглашение работников наземного городского электротранспорта: в нем учтены все особенности оплаты труда работников, а также приведена тарифная сетка.

Для работников транспорта установлены 13 уровней квалификации; тарифный разряд водителя трамвая и троллейбуса — 6-ой или 7-ой (зависит от длины состава); наивысший коэффициент для 13-го разряда — 4,13, однако предусмотрена вилка (от 3,90 до 4,13). Кстати, таким образом выполняется и Постановление Правительства РФ от 10.12.2016 № 1339 о том, что средний заработок руководителя может быть не выше, чем восьмикратный средний заработок работников (актуально для государственных и муниципальных учреждений).

Пример, как коэффициент превращается в зарплату

Пример расчета для водителя трамвая в Санкт-Петербурге.

Уровень квалификации — 5-ый. Вилка коэффициента — 1,63–2,06.

МРОТ в СПб (оклад для 1-го разряда) = 18 000.

Умножим тарифную ставку 1-го разряда (МРОТ) на коэффициент: получим размер оклада водителя: 29 340–37 080 (без учета надбавок и компенсаций).

Тарифная сетка для бюджетников

Определим ключевые основы определения тарифной сетки для работников бюджетной сферы. Итак, для государственных и муниципальных учреждений система оплаты труда определяется межотраслевым положением. Простыми словами, представители вышестоящих министерств и ведомств спускают уже готовые нормативы и правила для своих подведомственных учреждений.

Структура оплаты труда бюджетников отвечает единым требованиям. Так, в первую очередь для тарифной системы определяется базовый оклад. Это минимальная единица оплаты труда, к которой будут применяться повышающие тарифные коэффициенты. Например, стажевой коэффициент, надбавка за квалификацию, доплата за переработку и прочее.

Далее идет тарифный профессиональный коэффициент. Цель применения — использовать как своего рода надбавку за сложность работы в данной должности по справочнику (определяется отраслевыми положениями).

Пример тарифной системы для образовательного учреждения.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector